Reference

Demolice a recyklace

Město Pelhřimov Demolice DDM – 08-10/2016 – 779 048.-Kč

Město Špindlerův Mlýn, demolici objektu č. p. 254 na st. p. č. 296 v k. ú. Špindlerův Mlýn, 12-01/2017 – 485 445.-Kč

Y.E.S. CENTER Sedlec – Demolice areálu společnosti

Správa služeb hlavního města Prahy - Demolice objektu bývalé kotelny - 991 777 Kč

Čištění říčních koryt

Povodí Labe, státní podnik „IDVT 10178482, Činěves, odstranění nánosů ř. km 0,037 - 1,100“- 576 126,- Kč

Povodí Labe, státní podnik „Odpad „L“ , Pardubice, údržba koryta ř.km 0,750 – 1,369“ - 1 081 790,- Kč

Povodí Labe, státní podnik „Údržba DVT Neratovicko“ - 689 003,- Kč

Lesy ČR – BP Oslavička – 263 845.-Kč

Zemní práce a stavební práce

SITEL spol. s.r.o
- Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov n.O.
- Ždář n.S. – Sazomín a Obytčov
DPMB, A.S. – rks , Brno , ul.Olomoucká , úsek Křenová – Tržní ,

PERFECTED s.r.o.
- SO 01 Dohlížecí bod č.3 - Parkoviště u OD Billa, Velehradská třída, 686 01 Uherské Hradiště.
- SO 02 Dohlížecí bod č.18 - Ulice Sportovní, 686 01 Uherské Hradiště.

Rekonstrukce bytů Lidická Brno – Investor Brno střed – 1 192 264.-Kč

DPMB, A.S. – rks , Brno , ul.Olomoucká , úsek Křenová – Tržní