O nás

Jsme váš partner ve výstavbě

STAVEBNÍ FIRMA PENNANT PART s. r. o. je spolehlivým partnerem svým zákazníkům.

Provádí stavby včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.

V dnešní době si společnost musí vybojovat své postavení na trhu mezi zavedenými silnými, stavebními firmami . To se podaří jen díky vysoce profesionálnímu přístupu a pracovnímu nasazení jak vedoucích pracovníků, tak řadových zaměstnanců, jejichž loajalita ke společnosti přertvá . To jsou principy, na nichž společnost staví a které vedou k růstu jejího podílu na stavební výrobě v ČR.

Společnost se uchází pouze o zakázky z veřejných soutěži.Tímto chceme nastartovat náš růst.


Zemní a výkopové práce

Provádíme veškeré zemní a výkopové práce spojené s výstavbou rodinných domů, občanských staveb a průmyslových objektů.

Hloubíme základy, jámy pro septiky a jímky, výkopy inženýrských sítí a kolektorů - plynovody, kanalizace, elektřina, vodovody. Bagrování bazénů, výkopy drenáží, vrtání jam pomocí zemních vrtáků. Provádíme úpravy rybníků, čištění říčních koryt, skrývky a přesun ornice. Příprava spodních vrstev pro sportoviště. Provádíme taktéž čištění komunikací pomocí mechanizace, zimní údržbu komunikací, úklid a odvoz sněhu pomocí mechanizace i ručně.


Demolice, recyklace, uložení sutí

Mimo demolice, recyklace, třídění poskytujeme zákazníkům možnost uložení stavebních odpadů – sutí.

Disponujeme mechanizací: pásové bagry, kolové bagry, kolové traktrobagry, nákladní automobily, vibrační válce