Nabízíme služby


Zemní a výkopové práce

Provádíme veškeré zemní a výkopové práce spojené s výstavbou rodinných domů, občanských staveb a průmyslových objektů.

Hloubíme základy, jámy pro septiky a jímky, výkopy inženýrských sítí a kolektorů - plynovody, kanalizace, elektřina, vodovody. Bagrování bazénů, výkopy drenáží, vrtání jam pomocí zemních vrtáků. Provádíme úpravy rybníků, čištění říčních koryt, skrývky a přesun ornice. Příprava spodních vrstev pro sportoviště. Provádíme taktéž čištění komunikací pomocí mechanizace, zimní údržbu komunikací, úklid a odvoz sněhu pomocí mechanizace i ručně.


Demolice, recyklace, uložení sutí

Mimo demolice, recyklace, třídění poskytujeme zákazníkům možnost uložení stavebních odpadů – sutí.

Disponujeme mechanizací: pásové bagry, kolové bagry, kolové traktrobagry, nákladní automobily, vibrační válce


Více informací naleznete

Reference


Kontakt


Kontakt

Ladislav Vašek ml.
Obchodní ředitel - zmocněnec společnosti
Tel: 732529569
email: vasek@pennantpart.cz

Veronika Vašková
jednatelka společnosti
email: vaskova@pennantpart.cz